Het lichaam als TEMPEL

Je bent een spiritueel wezen

Eenheidsbewustzijn

Ook al heb je pijn en voel je je misschien ellendig, minderwaardig, afgescheiden en alleen, vele spirituele tradities wijzen er op dat jij oneindig en heel bent. Ten diepste ben jij bewustzijn dat ruimer is dan de identificatie met je geconditioneerde psyche.

Je geconditioneerde geest ervaart zichzelf als centrum van waarneming. Daardoor ervaar je altijd tweeheid en af-gescheidenheid: Ik-ander of Ik-omgeving.

Het bewustzijn dat dit duale bewustzijn ontstijgt en er aan voorbijgaat wordt non-duaal bewustzijn genoemd. Dit bewustzijn kun je ervaren als ruimer, hoger, wijder, zonder grenzen maar is het tegelijkertijd ook niet. Je kunt jezelf, om er andere woorden aan te geven, een erva5ren met: hoger Zelf, God, Ziel, Creator, Dharma (Dhamma), Allah, JHWH, Onvoorwaardelijke Liefde etc.

Hoewel er vele deuren zijn om dit bewustzijn te realiseren is je lijf, je lichaam een zeer bruikbare poort. Oude spirituele tradities weten dit. Het gevoelde lichaam kan gebruikt worden als tempel en leiden naar bevrijding, verlichting, ontwaken, etc.

Het is dat wat is, dat aan de basis ligt van Ik-ben. Het is niet te bereiken door iets te doen, door proberen iets te bereiken. Je kunt er bij toeval in ontwaken, je kunt ook gunstige voorwaarden scheppen.
Dat is waar ik je bij kan helpen als je bezig wil zijn met zelf-realisatie.

>