over Mark

over Mark ten Seldam

Wat ik de afgelopen 38 jaar ontdekt heb, is dat vooral lichamelijke klachten die maar niet over willen gaan of langer duren dan 6 weken, een meervoudige oorzaak blijken te hebben.
Er blijken factoren te zijn die de pijn van een lichamelijke overbelasting (of ziekte) kunnen verminderen of verergeren. Sommige factoren blijken zelfs in staat om klachten te kunnen veroorzaken.

Dat had ik nooit vermoed toen ik in 1984 afstudeerde als fysiotherapeut. Mijn overtuiging was toen: “een lichamelijke klacht heeft een lichamelijke oorzaak”. Oorzaken uit het ‘verleden’, vaak gepaard gaand met verdrongen emoties, wees ik af en vond ik maar ‘zweverig en gezeik’.

Helaas kon ik als fysiotherapeut niet altijd de juiste lichamelijke oorzaak achterhalen, of was mijn behandeling niet effectief. Dus ik dacht destijds met een beetje grootheidswaanzin: “als ik maar voldoende kennis vergaar, dan kan ik alle klachten oplossen”.

Ik volgde opleidingen met ruimere blik ten aanzien van klachten van het houdings- en bewegingsapparaat zoals Osteopathie en Cranio-Sacraal therapie.
Ik leerde  dat inwendige organen een groot effect hebben op het lichaam. En dat inwendige organen, naast hun fysieke functie, toch ook een rol spelen in de verwerking van gedachten en emoties. Denk aan spreekwoorden zoals ‘wat heb je op je lever’, ‘dat ligt mij zwaar op de maag’ of ‘daar heb ik schijt aan’.

Er bleken meer fysiotherapeuten die iets dergelijks ontdekt hadden. Ze organiseerden zich en noemde zich psycho-somatisch werkende fysiotherapeuten. Ze erkende de waarde van Mindfulness, ademhaling, verbeelding en het effect van negatieve gedachten die veel patiënten hebben over zichzelf of hun aandoening.
Maar zelfs als groep stonden we in de fysiotherapie redelijk alleen in onze visie.

Ondertussen raakte ik geïnteresseerd in spiritualiteit en volgde ik vanaf 2006 de opleiding aan de school voor Zijnsoriëntatie te Utrecht. Daar leerde ik dat mijn houding naar mijn patiënten niet zo ‘open’ was als ik dacht. Ik ontdekte dat ik mijzelf ‘beter’ (superieur) vond en dat ik mijzelf in een positie waande waarin ik hun ongevraagd advies kon geven.
Ik ontdekte geleidelijk hoe dat kwam en wat ik er aan kon doen, en hoe ik hier ook anderen mee kon helpen.

Ik zag hoe we in onze jeugd ‘gemarineerd’ worden in de trauma’s van onze ouders en andere opvoeders (zoals onderwijzers) en hoe we die onbewust overnemen.
Ik zag welke desastreuze effecten pestgedrag in je jeugd op de rest van je leven kan hebben. Ik zie hoe gemakkelijk velen van ons leerden het verleden te  ‘vergeten’. Toch blijkt het dat deze strategie op de lange termijn niet meer zo effectief is omdat er ‘sporen’ in het lichaam blijven. Deze ´sporen´ kunnen zich in het huidige leven als klachten uiten.

Ik leerde van Avi Grinberg dat praattherapie voor sommige mensen niet zo effectief is, en dat het ook helemaal niet nodig hoeft te zijn om te zoeken naar een oorzaak voor je huidige klacht. Je kunt leren opmerken hoe je onbewust je klacht produceert. Als je die spanning die je klacht beïnvloed  bewust kunt produceren, dan kun je het ook bewust leren loslaten!

Net zoals in 1984 neem ik vandaag in 2023 het lichaam nog steeds als ‘startpunt’ in een behandeling, maar nu in een holistische visie die verder reikt dan de biomedische benadering.
Ik noem het lichaamsgericht leren. Want ik zie de mensen die hier komen niet als patiënt maar meer als student. Natuurlijk masseer ik nog spieren los, mobiliseer ik gewrichten en geeft ik soms oefenschema’s.
 
Maar een mens is veel meer dan een lichaam met een hiervan losstaande geest. Ik zie hoe spierspanning, emoties, gedachten, behoeften, verlangens, zingeving en gevoel met elkaar verweven zijn.
Ik zie dat een onevenwicht hierin kan leiden tot spanning, onrust, vermoeidheid en pijn. Vaak gaat het samen met een gevoel van: ‘ik zit vast’ of ‘ik kom er niet uit’.

Maar ik zie ook dat de angst om door anderen afgewezen te worden mensen in een kramp houdt. En er zijn ruim voldoende redenen aanwezig om anderen af te wijzen en te veroordelen. Veel mensen hebben zeer bijzondere gaven:
- sommigen kunnen de toekomst zien,
- anderen voelen of iemand ziek is,
- enkelen zien energieën en aura's,
- sommigen zien overleden mensen,
- velen hebben een groot intuïtief vermogen dat niet op ervaring gestoeld is.
Ik vind het heel bijzonder als iemand mij daarin deelgenoot maakt en zich open durft te stellen.

Ik ben nu 66 jaar en ik leer nog elke dag van mensen om mij heen: mijn studenten, kleinkinderen en kinderen.
Als het met mij niet helemaal lekker gaat, dan weet ik dat ik ergens niet helemaal ‘mijzelf’ ben. En dan gebruik ik alle technieken en inzichten die ik aan mijn studenten leer ook zelf. En dan denk ik nog wel eens "best logisch eigenlijk" en dan ben ik steeds vaker blij met mijzelf.
Hoewel ik over een jaar met pensioen zou kunnen, denk ik nog niet aan stoppen. Ik vind mijn werk nog veel te leuk en te kostbaar.

Opleidingen:
Fysiotherapie - 1984
Lymfe Drainage methode Vodder - 1989
Osteopathie - 1995
CranioSacraal therapie Upledger - 2000
Psychosomatische Fysiotherapie -2002
Zijnsorientatie - 2009
Grinberg Methode Reflexzone - 2019

Heb je nog vragen? Hoe kan ik je helpen?

>