Klachtrecht en kwaliteit

Klachtrecht InnerChange

Het gezegde: "bent u tevreden zeg het anderen, bent u ontevreden vertel het mij" geldt ook hier.

Als u onverhoopt ontevreden mocht zijn over de behandeling of bejegening, over de behandelruimte, de bereikbaarheid van de praktijk, de toiletruimte, de vulling van de drop-pot, het maakt niet uit waarover. Meldt het mij en ik doe mijn best om te kijken of ik iets kan of dien aan te passen en te verbeteren.

Iedereen heeft blinde vlekken, dus ook ik als behandelaar. Ik leer van uw reflectie. Andere cliënten/patiënten kunnen dan ook weer baat hebben bij uw opbouwende kritiek.
Dit is ook geregeld in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Deze wet verplicht fysiotherapeuten en andere zorgaanbieders namelijk tot een intern laagdrempelige en effectieve klachtenafhandeling.

Voelt u zich met uw klacht niet in voldoende mate erkend en gehoord en blijft u ontevreden, dan bestaat daarna de mogelijkheid om de hulp in te roepen een onafhankelijke organisatie.

1. voor Fysiotherapie
Ik sta in Vektis geregistreerd als fysiotherapeut onder AGB-code 04075503.
Verder ben ik als fysiotherapeut BIG geregistreerd onder nummer 19034994804.
Tevens sta ik geregistreerd in het kwaliteitsregister fysiotherapie KRF-NL en ben ik lid van de beroepsvereniging KNGF.
Voor het klachtrecht ben ik aangesloten bij de geschillencommissie Fysiotherapie

2. voor Alternatieve geneeswijzen
Ik sta in Vektis geregistreerd als therapeut in de Complementaire en aanvullende zorg onder AGB-code 90023068.
Voor deze zorg sta ik geregistreerd in het kwaliteitsregister van de RBCZ en ben ik lid van de beroepsvereniging LVNT.
Voor het klachtrecht in de complementaire en aanvullende zorg ben ik aangesloten bij de geschillencommissie complementaire zorg.

Mijn praktijk staat ingeschreven bij de KvK onder nummer 32153565. Het vestigingsnummer is 000010745424.

Heb je nog vragen? Hoe kan ik je helpen?

>