Je hoeft niet anders te zijn

Transformatie van lijden is mogelijk mits je er voor open staat

In 1986 begon ik als onzekere fysiotherapeut

Fysiotherapeu zijn betekende voor mij in 1986, weliswaar erg kort door de bocht, dat ik probeerde de problemen zoals pijn op te lossen in het lijf van anderen.

Als dat lukte voelde ik mij super, als dat niet lukte voelde ik slecht en dacht ik dat ik gefaald had.
Omdat ik nooit iedereen 100% tevreden kon stellen bleef ik altijd ergens diep van binnen met een knagend en onzeker gevoel zitten.

De vele studies die ik mijn leven lang volgde, om dit te verhelpen door een ‘betere’ therapeut te worden, brachten in dat patroon weinig verandering.

Vermijding blijkt een energie verslindende strategie

Tot dat ik begon in te zien dat de meeste patiënten/cliënten die in mijn praktijk komen hetzelfde deden als ik: ze probeerden van een slecht gevoel zoals pijn af te komen. En net als ik, kozen ze een energieverslindende strategie.

Sommigen waren bijvoorbeeld nooit tevreden met het resultaat (perfectionistisch) en raakten daardoor nog meer gespannen, hetgeen hun klacht in stand hield of verergerde.

Anderen eisten van zichzelf om gewoon door te kunnen gaan met het leven zoals ze dat tot nu toe geleefd hadden (‘dit moet toch kunnen’, ‘mijn lichaam moet luisteren’), en werden geleidelijk aan moedeloos en zochten steeds een andere behandelaar omdat ze niet in voldoende mate geholpen konden worden.

Weer anderen probeerden zich voor te bereiden op wat zou kunnen gebeuren en begonnen veel van zichzelf te verwachten en gingen uiteindelijk piekeren met een onrustige slaap en vermoeidheid als gevolg.

Strategie = patroon = routine = 'normaal' = onbewust!

Ik ontdekte dat er nog heel veel meer verschillende strategieën zijn om nare gevoelens als pijn te vermijden – en hoewel overeenkomstig – dat iedere patiënt/cliënt een individuele strategie (=patroon) kiest die zijn oorsprong heeft ergens in de leeftijd van 0 - 7 jaar.

Ik ben dit op de volgende manier gaan begrijpen: pijn en andere moeilijke gevoelens kun je als kind alleen maar hanteren met de juiste steun van de omgeving.
Als die steun er niet was in de mate waar jij behoefte aan had, dan kan je niet anders dan jezelf terugtrekken.

Dat terugtrekken kan zowel partieel als volledig zijn en kan zich op fysiek, mentaal emotioneel als energetisch vlak uiten. Ik zie bij veel patiënten dat hun pijn een gevolg is van een onbewuste verkramping (lichamelijke terugtrekking / intrekking).

Het meest voorkomend zie ik terugtrek combinaties op lichamelijk, mentaal (gedachtes), emotioneel (gevoelens) en energetisch vlak.

Patronen blijken vaak een oude verdediging

Bij nader onderzoek blijkt zo’n verkramping te interpreteren als een beschermingsreactie. En hoewel je nu last hebt van deze oude ineffectieve beschermingsreactie, is het ‘jezelf beschermen’ per definitie goed.

Nog dieper beschouwt blijkt de verkramping regelmatig een verborgen ‘Nee’ in een oude situatie waarin je als kind onmachtig was.
Het fundament blijkt dan gelegd in de tijd dat NEE-zeggen in het geheel niet of niet zo gewaardeerd werd door je omgeving.

Dat kan een heftige eenmalige situatie geweest zijn thuis of op school, maar het kan ook een periode beslaan van vele kleine incidenten waarin je je niet in voldoende mate gezien, niet in voldoende mate erkend of gekleineerd voelde.

Denk aan situaties als pesten op school, het voortrekken van een ander kind door je ouders of verzorgenden, maar ook goed bedoelde – maar slecht bij jou vallende ‘grapjes’, opmerkingen, adviezen van je ouders die meestal ten koste van jou gemaakt werden.

Het zijn situaties die mentaal vergeten zijn, maar die door contact te maken met de verkramping, weer bewust kunnen worden.

Twee slechte berichten

Het eerste slechte bericht:
het maakt niet uit welke ineffectieve strategie je hebt gekozen; je kan jezelf niet helpen, want deze strategieën doe je onbewust!

Dan het volgende slechte bericht:
alleen de buitenwereld, waarin je patroon is ontstaan (gevoelsmatig: die ooit je patroon heeft veroorzaakt), kan je helpen om hier uit te komen.

N.B. ik merk dat b.v. partners of ouders (de omgeving) willen helpen en proberen om je op zo’n strategie attent te maken. Dit doen ze vaak zo onhandig (vanuit hun eigen patroon) op zo’n manier dat je nog meer gaat volharden in je strategie of in een andere afweer strategie schiet.

Twee hoopvolle berichten

Het eerste goede bericht:
ik (buitenwereld, dus griezelig) in de rol van coach/ therapeut/ begeleider/ inspirator e.d. kan je helpen, indien je dat besluit, om zelf de regie weer te krijgen over je eigen leven en beleven.

En het volgende goede bericht:
je hoeft daarbij niet te veranderen, je hoeft niet anders te zijn!!

Realistisch worden

De eerste stap die je daarbij gaat zetten bestaat er uit om contact te maken met de realiteit en te realiseren van ‘wat is’.

Je ervaart b.v. lichamelijk een gevoelservaring, sensaties, zoals aan de ene kant van het spectrum ‘niets’ (ik voel niets), strakheid, verkramping, pijn, tot aan de andere kant van het spectrum warmte, straling, losheid of ontspanning. Maar de ene kant van het spectrum is niet beter of slechter dan de andere kant!

Realiseren van ‘wat is’, is een begin van erkenning en gaat vooraf aan acceptatie van ‘wat is’.
Het is het begin van het einde van de innerlijke strijd in jezelf.
Het is het begin van vrede, rust en stilte in jzelf.

Misschien ga je ontdekken dat je verkramping op dit moment niet anders kan in jouw situatie. Dat geeft al acceptatie en ontspanning.

Misschien ga je ontdekken dat er nu andere opties mogelijk zijn, opties die je niet had als kind.
Je kan de kracht van intrekking en jezelf inhouden dan gebruiken om je te gaan uiten (naar buiten brengen).

Ben jij toe aan een volgende stap?

Ben jij toe aan deze stap?
Ben jij er aan toe en moedig genoeg om de angsten in jezelf onder ogen te gaan zien?

 Bel mij als je zo ver bent, ik ben er dan voor jou!

Wat anderen zeggen:

Valentina
(35 jaar)

Architect

Waarom ik bij Mark ben? 
Ik heb verschillende lichamelijke klachten waar ik vanaf wil. Ook zoek ik een antwoord op mijn vragen: ‘welke baan past het beste bij mij’, ‘in welk land wil ik dan werken en leven’. Ik ben extreem sensitief en wil weten hoe ik hier het beste mee om kan gaan, want nu twijfel ik vaak en ik voel mij besluiteloos. Die onzekerheid beperkt mij om voluit te leven.

Hoe heeft het proces je tot nu toe geholpen? 
Mijn chronische buik-, nek en schouderpijn zijn significant minder.
Ik ben mij veel meer bewust dat ik mijn spieren aanspan in situaties waarin ik moet presteren. Ik kan mijzelf beter observeren en de lichamelijke symptomen als signaal gebruiken.
Mijn mentale activiteit van ‘over-analyseren’, piekeren en mij zorgen maken over mijn lichaam en de toekomst is veel minder. Ik zie wat de triggers zijn die dit gedrag uitlokken en ik kan er gemakkelijker op reageren. Ik heb nog wel eens de symptomen van een beginnende paniekaanval, maar de aanval zelf breekt niet meer door.
Ik vertrouw veel meer mijn onderbuik gevoel.

Wat heb je in jezelf gestopt dat tussen jou en je verlangen in stond?
Ik kan de lichamelijke contracties in mijn nek/schouders/middenrif en onderbuik herkennen en loslaten. Die hingen samen met een gevoel van minderwaardigheid in bepaalde situaties.

Marijke
(80 Years)

Pensionado

Why I came to Mark? 
To gain more peace of mind, and have more energy.
Further I have a back- and hip pain that frustrated me and I wanted to get rid of it.

How evolved your process? 
During the sessions I often felt an intense flow of energy through my body. I also felt a lot of sadness releasing which I built up though my life. I recognized all kind of patterns I build up to escape from pain and fear. Patterns where I held myself back from life.

What did you stop that was in between you and your goal? 
I learned how to recognize these patterns and can partially stop a pattern. I am better now in dealing with difficult situations. I am more of myself and I am more assertive. By the way, the pain in my back, hip and knee got less. I am not where I want to be and still continue my process with Mark.

Mark ten Seldam

Mark ten Seldam heeft ruim 30 jaar ervaring als Mindfulle Fysiotherapeut, 20 jaar ervaring als Osteopaat en Cranio-Sacraal therapeut en 10 jaar ervaring als Zijnsgeorienteerd begeleider. 
Hij heeft het derde jaar van de Grinberg Methode afgerond. Drie jaar lang volgt hij in Oostenrijk, onder leiding van Avi Grinberg himself, de opleiding tot Grinberg praktitioner.
Vraag jij je af of deze methode iets voor jou is? Bel mij even of vul je vraag in op de contact pagina.

Je kunt de tijd die je nog te leven hebt niet beïnvloeden

Maar je kunt je leven in de resterende tijd nog volop beïnvloeden

>