Lichaamswerk

Je lichaam als kompas, instrumentenpaneel, leidraad etc.

Lichaamswerk of lichaamsgerichte therapie is een verzamelnaam voor een aantal behandelvormen die in de behandeling en begeleiding gefocust zijn op jouw lichaam en je lichamelijke reacties .

Veel reacties duiden op bescherming van jezelf. De meeste van deze lichamelijke reacties zijn onbewust. Door spiegeling van de begeleider kun je ze bewust gaan ervaren en gebruiken in je leven.
Als begeleider let ik bijvoorbeeld op onbewuste aanspanning van enkele- of groepen spieren, subtiele veranderingen in je adempatroon, veranderingen in lichaamstemperatuur, veranderingen in uitstraling en energie, veranderingen in intonatie van je stem, gezichts-uitdrukking, etc.
Lichaamswerk staat hiermee in contrast met vele vormen van cognitieve begeleiding die gebaseerd zijn op het 'moeten' praten en nadenken over jezelf. Veel mensen die hier komen hebben al eerder dergelijke trajecten afgelegd.

Hier komen vooral 'aardige' mensen

Wat mij opvalt is dat de meeste 'aardige' mensen zijn die geneigd zijn om wenselijke antwoorden te geven over zichzelf en anderen. Deze mensen zijn zo aangepast en dat aardige gedrag gewend, dat ze dit gedrag als normaal ervaren. En wat je als 'normaal' ervaart valt je niet meer zo op in je dagelijkse leven. Helaas kun je daardoor ergernissen in jezelf of overtredingen in je relatie over het hoofd zien.

Gelukkig reageert je lijf autonoom. Een bekend haptonoom zei daarover: ‘je lichaam liegt nooit’. Ik beschouw je lichaam, naast lijfelijkheid, ook als metafoor voor allerlei onbewuste mentale processen in jezelf.
 
Als je hoofd altijd 'aan' staat en je veel ‘in je hoofd zit’ neem je minder snel waar dat je uit balans raakt en je energie minder wordt. Of je merkt het wel een beetje, maar je neemt je gevoel niet zo serieus. Lichaamswerk helpt je om 'uit je hoofd' en 'in je lijf' te komen en zo overtollige stress in jezelf te verminderen.

Welke doelen kun je stellen met lichaamswerk?

Lichaamswerk streeft verschillende doelen na op het gebied van welbevinden en welzijn. Je kan hierbij denken aan:
- Ontspanning
- Pijn verminderen
- Ademhaling optimaliseren
- Emotionele stabiliteit vergroten (lichaamsgerichte psychotherapie)
- In balans komen
- Persoonlijke groei
- Spirituele groei
- Zelfbevrijding en zelfrealisatie

Voorbeelden van lichaamswerk

Lichaamswerk kun je onderverdelen in hands-on vormen en hands-off vormen. Bij hands-on raakt de behandelaar je lijf aan en bij hands-off gebeurt raakt de behandelaar je niet aan maar focust wel op je lichaam en de bijbehorende lichamelijke reacties. Combinaties van hands-on en hands-off zijn ook gebruikelijk. 

Voorbeelden van lichaamswerk zijn:
- Massage
- Fysiotherapie
- Cranio-sacraal therapie
- Grinberg methode
- Ademtherapie, ademwerk
- Osteopathie
- Haptonomie
- Focussen
- Reichiaans lichaamswerk etc.

Bij lichaamswerk ligt het accent primair op ervaringsgericht leren via je lichaam. ‘Voelen’ dat je 'hier en nu' een lichaam bent waardoor je kennis kunt krijgen van onbewuste processen. Met die kennis kun je beslissen of - en hoe je je leven wilt aanpassen.

Drie  niveaus

In lichaamswerk onderscheid ik drie niveaus:
1. Het lichaam als Last: behandeling middels Fysiotherapie, Osteopathie, Voetreflex etc.
2. Het lichaam als Toegangspoort of deur: coaching middels Traumatransformatie of de Grinberg Methode.
3. Het lichaam als Tempel: realiseren dat je oneindig ruimer bent dan wat je ooit over jezelf had gedacht. Spiritueel werk.

Voor wie geschikt?

Je hebt al gelezen dat hier vooral aardige mensen komen.
Helaas is mijn aanpak niet voor alle aardige mensen geschikt!

De mensen die bij mij het snelste en beste resultaat behalen zijn:
 - mensen die nog de mogelijk hebben om nieuwsgierig te zijn naar zichzelf
 - mensen met lef en moed , die een proces met zichzelf aan willen gaan
 - mensen die open kunnen blijven en niet in oordelen vervallen
 - mensen die geduld hebben om zichzelf te leren accepteren
 - mensen die als ze 'fouten' maken, dat niet als falen zien, maar er van leren
 - mensen die vaak vrouw zijn in de leeftijd tussen 29 - 59 jaar oud

Als jij bovenstaande kwaliteiten bezit en je denkt dat het nu tijd is om een proces met jezelf aan te gaan dan ben je van harte welkom om een afspraak te maken.

>