gratis Gezondheidstoestand vragenlijst SF36

Gratis Gezondheidstoestand test: SF36 

De SF-36 is bedoeld om je algemene gezondheidstoestand (gezondheidsgerelateerde levenskwaliteit) vast te stellen.
Uitgangspunt voor de vragenlijst is de WHO gezondheidsdefinitie waarin gezondheid wordt benaderd vanuit
drie dimensies: lichamelijke, geestelijke en sociale gezondheid. Daarnaast is ook de ervaren gezondheid
opgenomen en wordt gevraagd naar pijn. Zowel positieve als negatieve aspecten van gezondheid worden bekeken.

De SF36 is een uitgebreide test. Als u gebruik maakt van de gratis intake in mijn praktijk, dan kunt u daarnaast ook elektronisch en gratis de SF36 doen.

De SF-36 is een multidimensioneel instrument, bestaande uit de 8 volgende dimensies:
1. geestelijke gezondheid
2. rolbeperkingen door emotioneel probleem
3. sociaal functioneren
4. rolbeperkingen door fysiek probleem
5. fysiek functioneren
6. lichamelijke pijn
7. vitaliteit
8. algemene gezondheidsbeleving 

 

[formcraft id=’14’]

 

>