Trauma transformatie via de Grinberg Methode

 Trauma transformatie

Trauma

Een trauma is het ingrijpende gevolg van een gebeurtenis / serie van gebeurtenissen waarbij je zenuwstelsel overweldigd raakte. Je raakt overspoeld omdat de ervaring te onverwacht, te snel of te intens was om er op dat moment adequaat op te kunnen reageren.

Moderne wetenschappers* zijn er van overtuigd dat ieder mens opgroeit met trauma. Onverwerkt trauma zien zij als een belangrijke oorzaak van lijden.  Het leren transformeren van lijden is een belangrijke vaardigheid in de richting van geluk.
*  Peter Levine, Bessel van der Kolk, Steve Porges

Veel trauma’s ontstaan tijdens je jeugd. Met name op jonge leeftijd (0-6 jaar) is je zenuwstelsel nog niet volledig ontwikkeld, waardoor je niet zelfstandig iets schokkends kan verwerken. Bij onvoldoende verwerking van een gebeurtenis ontstaan er vroeg of laat symptomen, ook wel  ‘trauma sporen’  genoemd.

Het brein van kleine kinderen is n.l. niet in staat om emoties te verwerken die te maken hebben met: onveiligheid, angst, pijn, emotioneel verdriet, afbrokkelend vertrouwen, eenzaamheid, je onbegrepen voelen, etc.

Om dit te helpen verwerken heb je een steunende en sensitieve omgeving nodig.
Als die in onvoldoende mate aanwezig is, dan rest je systeem weinig anders dan een geheel of gedeeltelijke ‘shut-down’;
- je wilt niet meer voelen,
- je wilt niet meer herinneren en
- je wilt er niet zijn
.

Je sluit je dan af. Zo’n shut-down is het begin van veel overlevingspatronen die leiden tot een scala aan lichamelijke klachten.

Kleine gebeurtenissen kunnen grote gevolgen hebben

Toch ontkennen de meeste mensen in mijn praktijk dat hun klachten mogelijk ‘traumasporen’ kunnen zijn. Want in hun verleden is er nooit sprake is geweest van heftige schrik door een trauma. Het blijkt dat ze hierbij vooral denken aan ‘grote’ - maar uitzonderlijke - gebeurtenissen als: mishandeling, een ernstig ongeval, seksueel misbruik of overlijden van een naaste.

Ze zijn verbaasd als op de behandeltafel ‘kleine’ gebeurtenissen uit hun jeugd geleidelijk aan ‘boven tafel’ komen. Gebeurtenissen die een  gemeenschappelijk overeenkomst hebben: pijnlijke situaties waarbij je niet in voldoende mate gezien en erkend bent. Vooral in de kindertijd 0-6 jr hebben ‘kleine’ gebeurtenissen, waar onvoldoende steun van de omgeving was, op latere leeftijd vaak grote lichamelijke gevolgen.

Als kind kun je niet relativeren. Je reageert op een lichamelijk /emotionele manier met b.v. :

– een dysfunctionele ademhaling (hypoventilatie, hyperventilatie, druk op de borst, syndroom van Tietze)
– buikklachten (steen op je maag, opgeblazen gevoel, prikkelbare dikke darm, pijnlijke blaas)
– aanhoudende pijn /contractie in je houdings-bewegingsapparaat: kaken, nek, rug, schouders, bekken, elleboog, fibromyalgie
– hoofdpijn, tinnitus
– gebrek aan energie, niet lekker in je vel zitten

 Deze klachten zijn - onbewust - ook gekoppeld aan negatieve gedachten en overtuigingen over je lichaam, gezondheid, zelfbeeld en andere mensen (sociale context).

Trauma transformatie - 'bottum up' - hoe gaat dat?

Als kind heb je niet geleerd hoe je zelfstandig heftige emoties en gevoelens kunt verwerken. Daardoor werken oude overlevingspatronen (traumasporen) nog overmatig door in je huidige functioneren. Paden naar hoger gelegen schorsgebieden in je brein zijn nog niet in voldoende mate aangelegd.
Gelukkig is je brein plastisch en kun je dat alsnog leren. Vandaar dat ik deze methode geen therapie noem, maar educatie. Deze methode werkt via je lichaam. Het is geen praat therapie.

Je kan de gevolgen van trauma alsnog oplossen zonder dat je de oorzaak hiervan hoeft te kennen! De kracht van deze methode ligt in het behandelen van de reacties die de gebeurtenissen hebben gegeven in je lichaamssysteem.

Bottom – Up
De bottom-up benadering omvat alle werkwijzen waarbij je gaat ervaren hoe je via je lichaam je geest beïnvloed. Er zijn allerlei lichamelijke methoden die je helpen om stress effectief aan te pakken via je lijf. Ik gebruik de Grinberg Methode.  Je leert hoe je op een eenvoudige wijze kunt ontspannen  - op een manier die niet teveel tijd kost -  en hoe je kunt spelen met je patronen.

Als begeleider let ik op - en werk ik met; de houding, beweging, ademhaling, stem en lichaamsbeleving van jou als cliënt. Aanraking, beweging en verbeeldingskracht zijn volgens de Nederlands-Amerikaanse psychiater Bessel van der Kolk precies die elementen die getraumatiseerde mensen helpen om zich weer veilig te voelen. Hij vindt het onbegrijpelijk dat deze elementen uit de meeste therapieën zijn verbannen. 

Trauma transformatie middels de Grinberg Methode richt zich op de gevolgen in je lichaam in plaats van op de indringende ervaring zelf.
Doel van de begeleiding is dat je weer maximale zelfsturing en controle krijgt over je eigen lichaam, gedachten, gevoelens en gezondheid. Korter gezegd: dat je jezelf kan zijn en je eigen grenzen effectief kan aangeven.

Deze lichamelijke gevolgen van destijds, kunnen in het perspectief van NU, waar je brein volledig ontwikkeld is, ruimte krijgen. Je brein is in staat om zowel oude pijn en verdedigingspatronen te ervaren en daarnaast op volwassen wijze te kunnen relativeren.

N.B.: Relativeren is iets anders dan rationaliseren zoals tegen je zelf zeggen: “stel je niet aan”, “ik moet flink zijn”, “zo erg is het toch niet”, ”mijn lichaam moet naar mij luisteren” etc.
De term 'realiseren wat is', is misschien wat meer passend om de term 'relativeren' te beschrijven.


Wat ik graag wilde veranderen was een gevoel van eenzaamheid. Op de een of andere manier voelde ik mij mijn hele leven afgescheiden van de wereld. Omdat ik situaties snel als “te veel” ervaar, hield ik afstand en trok mij terug als een oplossing om niet overspoeld te raken.
Daardoor creëerde ik (onbewust) ook weer een situatie waarop de omgeving afstandelijk op mij reageerde en daar reageerde ik weer op. Zo ontstond er een beschermend patroon van afstand en afgescheidenheid waaruit het onmogelijk leek om te ontsnappen. [lees meer over patronen]

De Grinberg Methode leert je meer jezelf te zijn door trauma te transformeren.

Jezelf, zonder aangeleerde opsmuk: zorgeloos, moeiteloos, authentiek, natuurlijk en vol vreugde. Vrij van de beschermende patronen die je nu knellen en beperken in je oorspronkelijke mogelijkheden. Shakespeare zei het eerder al “to be or not to be, that’s the question”. Waar kies jij voor: leven of overleven? 

Het PASSION-proces: in zeven stappen via je lijf, uit je hoofd, in je hart.

Het PASSION-proces vormt de kern van de Grinberg Methode. Stapsgewijs leer je, op een eenvoudige manier, hoe jeZelf te zijn, jezelf te accepteren en van jezelf te houden.

Elke verandering begint met bewustwording, dit is de eerste stap. Je leert hoe je je aandacht vanuit het denken (je mind) kunt verschuiven naar je lichaam (body). Dan ga je ervaren hoe oude gewoontes zich manifesteren in je lichaam en hoe deze je nu belemmeren.


Als ik mij ergens ongemakkelijk voel dan trek ik mij terug. Dat kan, afhankelijk van de situatie, op verschillende manieren:
- Ik kan mij lijfelijk zo smal mogelijk maken (als een streep) maar 
- Ik kan mij ook zo klein mogelijk maken met mijn hoofd ingetrokken. 
- Ik kan mij lijfelijk zelfs zo naar achteren terugtrekken dat het net is alsof ik in een punt verdwijn.
In mijn hoofd word ik wat wazig en ik voel mij onzeker. Ik adem dan net voldoende om niet te sterven. In die positie kan ik het heel lang uithouden, maar het is niet zo dat ik hier bewust voor kies.

In het PASSION-proces:

  • Leer je eerst hoe je onbewuste automatismen [lees meer] waar je last van hebt, bewust kunt produceren. Want als je dát kan, kun je deze routines ook bewust stoppen. Daardoor krijg je controle op - nu nog - allerlei onbewuste patronen die pijn, stress en andere lichamelijke klachten veroorzaken. Het stuur in eigen hand nemen draagt bij aan herstel van balans bij overmatige stress.

  • Leer je je adem anders te gebruiken. De ademhaling staat centraal in het PASSION-proces. Als je schrikt hou je even je adem in. Bij langdurige stress minimaliseer je je ademcapaciteit chronisch.

  • Leer je hoe je focus en een eigen wil kunt ontwikkelen. Focus houden is essentieel als je wilt ontdekken wie je oorspronkeljik bent. De Grinberg practitioner gebruikt verschillende handgrepen om dit te ondersteunen.

  • Leer je de kracht van je denken, de kracht van je hart, de kracht van angst en de kracht van je behoeften samen te bundelen achter je doel.

  • Leer je hoe je emoties in je lichaam blokkeert en hoe je pijn en angst kunt transformeren.

  • Leer je hoe je kunt loslaten. Loslaten van je armen, benen, rug, nek, maar ook loslaten van moeilijke emoties en overtuigingen.

  • Leer je hoe je kunt vertrouwen. Leren vertrouwen van de handen die je vasthouden. Leren vertrouwen van je lichaam en de lichamelijke reacties op het leerproces.

  • Leer je diepe rust, stilte en oneindigheid in je hoofd ervaren. Je slaap verbeterd.


Ik dacht dat ik goed tegen pijn kon. Maar gedurende het PASSION-proces werd mij duidelijk dat ik me  eigenlijk met alle macht verzette tegen het ervaren van pijn, door al mijn spieren aan te spannen. Toen ik stopte met weerstand geven, kon ik pas voelen hoe bang ik eigenlijk was voor pijn. En pas toen ik stopte om mij te verzetten tegen ongemak (zoals pijn), ging ik mijn kracht ervaren.

Hoe ziet een sessie eruit?

Voor een buitenstaander ziet een Grinberg sessie er soms uit als een soort massage of als een Fysiotherapeutische – of Osteopathische behandeling, waarbij de practitioner zijn handen gebruikt om het PASSION-proces te sturen: soms met intense druk, dan weer met minieme aanraking afgewisseld met het subtiel bewegen van een arm of been.

Maar de Grinberg Methode is géén vorm van therapie. Het is beter te omschrijven als een vorm van ‘hands-on’ onderwijs, waarin je op een gestructureerde manier leert, hoe je bergen van energie verliest door het onbewust aanspannen van spieren en spiergroepen.

Na de sessie kun je oefeningen aangereikt krijgen die je proces versnellen.

Een traject Grinberg Methode 

bestaat meestal uit vijf tot acht sessies, een en ander is afhankelijk van je doelstelling.
In de eerste sessie probeer ik samen met jou helder te krijgen of je hier op de juiste plek bent en wat je doel is. 

- Wat zou je graag willen veranderen in je leven? 
- Hoe verloopt je leven tot nu toe? 
- Waar wil jij op focussen? 
Het kan zijn dat we besluiten dat je elders beter op je plek bent. Als we wel doorgaan, volgt een serie sessies waarbij we na 5-8 keer evalueren.

Vraag jij je af of deze methode iets voor jou is? Bel mij even of vul je vraag in op de contact pagina.

Voor wie is de Grinberg methode geschikt?

In mijn praktijk zie ik vooral hoog sensitieve vrouwen die nieuwsgierig en moedig zijn. Die nog het vermogen hebben om open te zijn naar zichzelf en geduld kunnen opbrengen met vastgeroeste gewonnten (in plaats van dat je direct een oplossing eist voor je probleem).

Als familiaire- of arbeidsomstandigheden op een bepaald moment erg veel aandacht van je vragen, dan is het vaak teveel om met jezelf aan de slag te gaan. Als er meer rust is in je leven kun je alsnog een Grinberg-proces aangaan!

Wat anderen zeggen:

Valentina
(35 jaar)

Architect

Waarom ik bij Mark ben? 
Ik heb verschillende lichamelijke klachten waar ik vanaf wil. Ook zoek ik een antwoord op mijn vragen: ‘welke baan past het beste bij mij’, ‘in welk land wil ik dan werken en leven’. Ik ben extreem sensitief en wil weten hoe ik hier het beste mee om kan gaan, want nu twijfel ik vaak en ik voel mij besluiteloos. Die onzekerheid beperkt mij om voluit te leven.

Hoe heeft het proces je tot nu toe geholpen? 
Mijn chronische buik-, nek en schouderpijn zijn significant minder.
Ik ben mij veel meer bewust dat ik mijn spieren aanspan in situaties waarin ik moet presteren. Ik kan mijzelf beter observeren en de lichamelijke symptomen als signaal gebruiken.
Mijn mentale activiteit van ‘over-analyseren’, piekeren en mij zorgen maken over mijn lichaam en de toekomst is veel minder. Ik zie wat de triggers zijn die dit gedrag uitlokken en ik kan er gemakkelijker op reageren. Ik heb nog wel eens de symptomen van een beginnende paniekaanval, maar de aanval zelf breekt niet meer door.
Ik vertrouw veel meer mijn onderbuik gevoel.

Wat heb je in jezelf gestopt dat tussen jou en je verlangen in stond?
Ik kan de lichamelijke contracties in mijn nek/schouders/middenrif en onderbuik herkennen en loslaten. Die hingen samen met een gevoel van minderwaardigheid in bepaalde situaties.

Marijke
(80 Years)

Pensionado

Why I came to Mark? 
To gain more peace of mind, and have more energy.
Further I have a back- and hip pain that frustrated me and I wanted to get rid of it.

How evolved your process? 
During the sessions I often felt an intense flow of energy through my body. I also felt a lot of sadness releasing which I built up though my life. I recognized all kind of patterns I build up to escape from pain and fear. Patterns where I held myself back from life.

What did you stop that was in between you and your goal? 
I learned how to recognize these patterns and can partially stop a pattern. I am better now in dealing with difficult situations. I am more of myself and I am more assertive. By the way, the pain in my back, hip and knee got less. I am not where I want to be and still continue my process with Mark.

Mark ten Seldam

Mark ten Seldam heeft ruim 30 jaar ervaring als Mindfulle Fysiotherapeut, 20 jaar ervaring als Osteopaat en Cranio-Sacraal therapeut en 10 jaar ervaring als Zijnsgeorienteerd begeleider. 
Hij is tweedejaars student van de Grinberg Methode. Drie jaar lang volgt hij in Oostenrijk, onder leiding van Avi Grinberg himself, de opleiding tot Grinberg praktitioner.
Vraag jij je af of deze methode iets voor jou is? Bel mij even of vul je vraag in op de contact pagina.

Je kunt de tijd die je nog te leven hebt niet beïnvloeden

Maar je kunt je leven in de resterende tijd nog volop beïnvloeden

>