Zijnsoriëntatie

Zijnsoriëntatie 

ZIJNSORIËNTATIE

Vanuit zijn wens om de scheiding tussen psychotherapie en spiritualiteit op te heffen, richtte Hans Knibbe in 1987 de School voor Zijnsoriëntatie op. In de afgelopen dertig jaar heeft zij een stormachtige ontwikkeling doorgemaakt. De school begon aanvankelijk als een opleidingsinstituut voor psychotherapeuten maar verplaatste langzamerhand haar zwaartepunt naar bewustzijnsontwikkeling en zelf-actualisatie voor iedereen. Nu is zij uitgegroeid en biedt een uitgebalanceerd spiritueel pad voor levenskunst aan.

 

Met Zijnsoriëntatie bedoelen we letterlijk: je oriënteren op een staat die van nature al aanwezig is. Het is een staat van ‘Zijn’ waarin je kan ‘zijn’ zonder je te hoeven aanpassen, verdedigen, uitleggen, iets te hoeven bereiken of iets te hoeven vermijden. Het is een open staat, en altijd aanwezig, het is de gronddimensie van het bestaan. Je zou het kunnen vergelijken met de witte achtergrond achter de woorden die je nu leest. We zijn gefixeerd op objecten als woorden, kleuren, geluiden, geuren, beelden etc. Daardoor zien we niet de ‘achtergrond’ die maakt dat je kunt waarnemen. ‘Zijn’ is als een open ruimte. 

Deze open ruimte van Zijn blijkt intrinsiek vrij te zijn van al je patronen, gevoelens en gedachten. Je bent hier in contact met inspiratie, kracht en levenslust van je ware aard die om te beginnen al stralend, heel en liefdevol is. Er is dus geen lineair verbeteringspad dat van een slecht- naar een goed mens voert.
En het blijkt mogelijk te zijn om op ieder gewenst moment contact te maken met deze vrije dimensie in jezelf. Hoe opgejaagd, gefrustreerd en neurotisch jij je ook voelt, de grond van je bewustzijn is daar vrij van. Net als de zon die altijd achter de wolken schijnt. Soms zien we haar niet, maar ze is er wel altijd!

 

Wanneer je dit ‘rusten in Zijn’ gaat beoefenen, begeef je je op een pad van zelfconfrontatie. Je wordt je bewust van je historische aannames over jezelf en de wereld. Je ziet hoe arbitrair ze zijn en je leert ze loslaten voor zover je dat wilt. Zo schep je meer ruimte in jezelf en straalt jouw aanwezigheid een spontane wijsheid en gevoeligheid uit.

 

Belangrijke inspiratiebronnen binnen Zijnsoriëntatie zijn het Tibetaans Boeddhisme, verschillende humanistische therapievormen waarbij geput wordt uit de hechtingstheorieën, object-relatie theorieën en het werk van Almaas.

 

Vanaf 2006 ben ik opgeleid als Zijnsgeoriënteerd begeleider en ik heb mijn certificaat behaald in 2012. Tot 2016 heb ik alle bij- en nascholingen en retraites gevolgd en was ik lid van de Inspiratiekring. Met ingang van 2017 leg ik mij meer toe op het ervaren van de staat van Zijn via de lichamelijke invalshoek van de Grinberg Methode. Patronen en routines kunnen via deze lichamelijke invalshoek op een veel diepere manier bewust worden ervaren en losgelaten.

>